Välkommen till framtiden

Finlands Autentiseringsandelslag är på väg att lansera en ny autentiseringstjänst som ersätter lösenord och låter dig logga in på alla digitala tjänster på ett enkelt och säkert sätt. Under andra halvåret 2022 kommer autentiseringstjänsten att vara tillgänglig.

Lösningen

Syftet med den nya autentiseringstjänsten mål är att göra inloggad användning av företagets digitala tjänster enklare. Lösningen ger den sociala loggningens bekvämlighet och effektiviteten utan integritetsproblem.

Nästa steg är att vidareutveckla lösningen för att möjliggöra en stark digital autentisering av kunder.

Andelslaget

Verksamheten bedrivs som ett kooperativ och nya medlemmar är alltid välkomna. Kooperativets medlemmar har möjlighet att påverka autentiseringstjänstens framtida utveckling. Medlemskap krävs inte, och tjänsten kan användas med endast ett kundavtal.

Kontakta oss

Finlands Autentiseringsandelslag (Suomen Tunnistautumisosuuskunta)
Kampgränden 2, 00100 Helsingfors

Mikko Nurmi, verkställande direktör
mikko.nurmi@suomentunnistautumisosuuskunta.fi
050 5711 000

Faktureringsuppgifter

FO-nummer: 3223001-1
Nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003732230011
Nätfaktureringsoperatör: Maventa (003721291126)