Sinuna-palvelukuvaus

Palvelun yleiskuvaus

Osuuskunta tuottaa asiakasyhteisöilleen kirjautumispalvelun, jonka kautta yhteisön loppukäyttäjäasiakkaiden on mahdollista kirjautua ja halutessaan luoda käyttäjätili, jota asiakasyhteisö voi käyttää hyväksi tarjotessaan palvelua, joka vaatii loppukäyttäjäasiakkaan tunnistamista.

Kirjautumispalvelu perustuu loppukäyttäjäasiakkaan sähköpostiosoitteeseen, sekä kirjautumistapahtuman yhteydessä käytettävään kertakäyttösalasanaan. Taustateknologioiden osalta kirjautumispalvelu käyttää OpenID Connect -protokollaa. OpenID-termein palvelua kuvattaessa osuuskunta on ns. identity provider ja palvelun käyttöön ottava asiakasyhteisö on relying party.

Kun asiakasyhteisö on ottanut kirjautumispalvelun käyttöön, loppukäyttäjäasiakkaan onnistuneen kirjautumistapahtuman yhteydessä asiakasyhteisölle välitetään loppukäyttäjäasiakkaan tekniset istuntotunnisteet sekä muut tarvittavat tunnistetiedot (yleisimmin sähköpostiosoite). Tietojen siirtyminen osuuskunnan kirjautumispalvelusta asiakasyhteisölle vaatii loppukäyttäjäasiakkaan suostumuksen.

Palvelun käyttöönotto

Osuuskunta sitoutuu tuottamaan kirjautumispalvelun osat joita palvelun käyttö loppukäyttäjäasiakkaalta edellyttää, ja tarjoaa asiakasyhteisön käyttöön koodikirjastot sekä käyttöliittymäkomponentit joiden avulla kirjautumispalvelu on mahdollista integroida osaksi asiakasyhteisön käyttöliittymiä ja tunnistamiseen liittyviä taustapalveluita.

Osuuskunta tarjoaa asiakasyhteisöjen käyttöön testiympäristöt, joiden avulla kirjautumispalvelua sekä sen integrointia asiakasyhteisön palveluihin on mahdollista testata ennen tuotantokäyttöä.

Palvelun käyttöönotto ja integrointi edellyttää asiakasyhteisöltä teknistä kehitystyötä. Osuuskunta ei tarjoa rajapintojen, käytön mahdollistavien teknisten avainten sekä dokumentaation lisäksi sopimuksen puitteissa esim. koodaus- tai integraatiotyötä.

Palvelun käyttöönottopäivä määrittyy siitä hetkestä jolloin asiakasyhteisö saa käyttöönsä kirjautumispalvelun tuotantoympäristöjen käyttöoikeudet.

Dokumentaatio

Osuuskunta tuottaa ja ylläpitää erillisen teknisen dokumentaation, jonka avulla asiakkaan on mahdollista ottaa palvelu käyttöön itsepalveluna ilman osuuskunnan muuta tukea. Dokumentaatio on saatavilla kehittäjäsivustolla osoitteessa developer.sinuna.fi.

Lisäksi kirjautumispalvelu sisältää loppukäyttäjäasiakkaalle tarjottavan dokumentaation kirjautumispalvelun omien toiminnallisuuksien osalta (itsepalvelukäyttöliittymät ja käyttöohjeet).

Muutoksista ilmoittaminen

Tähän palvelukuvaukseen tehtävistä muutoksista ilmoitetaan aina asiakasyhteisöjen yhteyshenkilöille.

Dokumentin muutoshistoria

VersioPäiväysTekijäMuutokset
0.121.2.2022Leevi KokkoEnsimmäinen versio
0.222.6.2022Mikko NurmiLisätty linkki dokumentaatioon